(พัฒนาโปรแกรมโดยสายัน สุขเฉย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
สำหรับ YouTube


ข่าวประชาสัมพันธ์