ข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลโรงเรียน
        แก้ไขข้อมูลโรงเรียน
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลครู บุคลากร
 ปฏิทินงานโรงเรียน
แผนที่โรงเรียนในเขต
          อำเภอขุขันธ์
          อำเภอปรางค์กู่
          อำเภอไพรบึง
          อำเภอภูสิงห์
GIS แผนที่โรงเรียนในเขต
บริการออนไลน์
 DMC 2015
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 e-Filing (สพฐ.)
 เว็บเมล์ obecmail.obec
 เว็บเมล์ moe.go.th
 เว็บ สพป. ศรีสะเกษ เขต3
 เว็บ DLIT สพป.ศก. 3
 
ข้อมูลประเภทโรงเรียน
โรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนประเภท 1
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนมอนเตสเซอรี่
 
 
 
 
ผู้เข้าชม

counter

เริ่มนับตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังปรับปรุงระบบครับ...อดใจรอนิดหนึ่งนะครับ ใจเย็นๆ ระบบกำลังจะมาให้ท่านชมในไม่ช้าครับ 

ตาราง/ปฏิทินการจัดทำข้อมูล  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ขั้นที่

การดำเนินงาน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต้นปี

ระยะเวลา

ผู้ดำเนินการ

1

บันทึกข้อมูลนักเรียนรายคนที่ระบบ Data Management Center ที่ www.bopp-obec.info หรือบันทึกข้อมูลในโปรแกรม SMISแล้วupload ข้อมูลเข้าระบบ Data Management Center หรือ

10 มิ.ย.

โรงเรียน

2

ตรวจสอบ/แกไข้ รับรองข้อมูลจํานวน 30 รายการ

10 มิ.ย.

โรงเรียน

3

ตรวจสอบความถูกต้องความซํ้าซ้อนข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดรับรองความถูกต้องภาพรวมของ สพป.

10 มิ.ย.

สพป.

4

ตรวจสอบความถูกต้องความซํ้าซ้อนข้อมูลของโรงเรียนในสังกัด สพป. ทางเว็ปไซต์ Data Management Center

1 ก.ค.

สพป.

5

แจ้งโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด

10 ก.ค.

สพป.

6

แก้ไข้ /รับรองข้อมูลผ่านระบบ Data Management Center

1-10ก.ค.

โรงเรียน

7

รับรองยืนยันข้อมูลผ่านระบบ Data Management Center

10-15 ก.ค.

สพป.

 

ข้อมูลภาคเรียนที่ 2

 

 

1

ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อเก็บข้อมูลการเคลื่อนย้ายของนักเรียน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนเสียชีวิต นักเรียนซํ้าซ้อน ทางเว็ป ไซต์ Data Management Center ที่ www.bopp-obec.info

10 พ.ย.

โรงเรียน

2

ตรวจสอบความถูกต้องความซํ้าซ้อนข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดทางเว็ปไซต์ Data Management Center

10 พ.ย.

สพป.

 

ข้อมูลสิ้นปี การศึกษา 2556

 

 

1

บันทึกข้อมูล/ตรวจสอบแกไข้ ข้อมูลนักเรียนสิ้ นปี การศึกษาด้วยระบบ Data Management Center ที่ www.bopp-obec.info

1-10 เม.ย.

โรงเรียน

2

 ตรวจสอบความถูกต้อง ความซํ้าซ้อนข้อมูลของโรงเรียนในสังกัด ทางเว็ปไซต์ Data Management Center

1 พ.ค.

 

สพป.

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC

 

บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน และเขตพื้นที่ ผ่านระบบ Data Management Center

ครั้งที่ 1 1 – 30 มิ.ย.
ครั้งที่ 2 1 – 30 พ.ย.

สพป./โรงเรียน

ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง

 

บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.bopp-obec.info

ภายใน
30 ต.ค.

สพป./โรงเรียน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.bopp-obec.info

ภายใน
30 มิ.ย.

สพป./โรงเรียน

 

หน่วยงานการศึกษา

เว็บที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEC งัวน้อยบันเทิงศิลป์

Copyright © 2015 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ