ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบงานสารบรรณของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กับแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล Thailand ๔.๐ >> รายละเอียด

   สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบงานสารบรรณของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กับแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล Thailand ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกิจตรง จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังแนบ

 

1 - รายละเอียด  (ขนาด 6.17 MB)


วันที่ประกาศ : 7 สิงหาคม 2561, 15:48 น.  อ่าน 428 ครั้ง  โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1