ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 >> รายละเอียด

     ด้วย สพฐ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครู ICT โรงเรียนประชารัฐด้วยระบบทดสอบออนไลน์ เข้าร่วมโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent)ครั้งที่ ๑ 

     สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1 บ้านปราสาท
2 สวัสดีวิทยา
3 บ้านปรือใหญ่
4 บ้านสำโรงตาเจ็น
5 วัดเขียน
6 บ้านสนาย
7 บ้านผือ
8 บ้านมะขามภูมิ
9 บ้านตาเจา
10 บ้านแซรสะโบว
11 บ้านละลม
 

แจ้งข้าราชการครู ICT ในสังกัด ตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย เข้าไปกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมทดสอบผ่านระบบออนไลน์ทาง http://goo.gl/forms/M9PeLS5y0w8RQCCj1 ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

1 - รายละเอียด  (ขนาด 5.76 MB)
2 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (ขนาด 3.04 MB)


วันที่ประกาศ : 2 สิงหาคม 2561, 15:12 น.  อ่าน 456 ครั้ง  โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1