ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> การอบรมค่ายผู้นำแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 "คุณธรรมนำชีวิตน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ" >> รายละเอียด

การอบรมค่ายผู้นำแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 "คุณธรรมนำชีวิตน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ"

 - แจ้ง ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา (58 โรง) เข้ารับการอบรม วันที่ 8 - 9 ส.ค.61 เวลา 08.30 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร

1 - หนังสือที่ ว3055  (ขนาด 715.21 KB)


วันที่ประกาศ : 31 กรกฎาคม 2561, 12:04 น.  อ่าน 518 ครั้ง  โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1