ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> การเปลี่ยนสถานพยาบาลและประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลตั้งแต่ปี 2561 รายละเอียด ดังแนบ >> รายละเอียด

1 - สิ่งที่ส่งมาด้วย  (ขนาด 5.31 MB)


วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2561, 14:00 น.  อ่าน 380 ครั้ง  โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1