ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) >> รายละเอียด

แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

1 - หนังสือแจ้ง  (ขนาด 426.17 KB)
2 - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินลูกจ้าง  (ขนาด 403.91 KB)
3 - รายละเอียดแนบคำสั่ง  (ขนาด 88.86 KB)
4 - แบบประเมิน  (ขนาด 113.50 KB)
5 - สัญญาจ้าง  (ขนาด 201.75 KB)
6 - สัญญาค้ำ  (ขนาด 66.71 KB)


วันที่ประกาศ : 8 พฤศจิกายน 2560, 14:31 น.  อ่าน 1431 ครั้ง  โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1