ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ(พ.ศ.2557-2561) : ลูกจ้างประจำเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 >> รายละเอียด

1 - สิ่งที่ส่งมาด้วย  (ขนาด 712.77 KB)
2 - สิ่งที่ส่งมาด้วย2  (ขนาด 3.28 MB)


วันที่ประกาศ : 2 พฤศจิกายน 2560, 10:28 น.  อ่าน 620 ครั้ง  โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1