ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ >> เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด

เเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2561

1 - เล่มที่1/5 ส่วนที่ 1/3  (ขนาด 4.03 MB)
2 - เล่ม1/5 ส่วนที่ 2/3  (ขนาด 3.01 MB)
3 - เล่ม1/5 ส่วนที่ 3/3  (ขนาด 3.88 MB)
4 - เล่ม 2/5 ครุภัณฑ์ห้องสมุด  (ขนาด 2.39 MB)
5 - เล่ม3/5 ครุภัณฑ์ดนตรี  (ขนาด 5.32 MB)
6 - เล่มที่4/5 ครุภัณฑ์การอาชีพ  (ขนาด 3.87 MB)
7 - เล่มที่ 5/5 ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์  (ขนาด 1.91 MB)


วันที่ประกาศ : 24 ตุลาคม 2560, 09:24 น.  อ่าน 492 ครั้ง  โดย การเงิน 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1