ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนโยบายและแผน >> การายงานสาเหตุของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ได้รับการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน >> รายละเอียด

การายงานสาเหตุของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ได้รับการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน

1 - ที่ ศธ 04140/ว4125  (ขนาด 195.05 KB)


วันที่ประกาศ : 3 ตุลาคม 2560, 13:33 น.  อ่าน 557 ครั้ง  โดย กลุ่มนโยบายและแผน 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1