ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> ขอเชิญประชุมเตรียมการอบรมการอ่านการเขียน >> รายละเอียด

แจ้ง บุคลากรผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่งที่  414/2560   เชิญเข้าประชุมเตรียมการอบรมการอ่านการเขียนสำหรับครูผู้สอนชั้น ป.1 ในวันที่ 8 ก.ย.60 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมศึกษานิเทศก์  อาคารปัญโญทัย  สพป.ศก.3

1 - หนังสือที่ ว3708  (ขนาด 1.01 MB)


วันที่ประกาศ : 5 กันยายน 2560, 17:58 น.  อ่าน 950 ครั้ง  โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1