ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> ประชุม Admin จัดทำโปรแกรมลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 >> รายละเอียด

แจ้ง ครูตามรายชื่อที่แนบ  เข้าประชุม Admin จัดทำโปรแกรมลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 วันที 4 ก.ย.60  เวลา 08.30 น.  ณ  ห้องประชุม ICT สพป.ศก.3

1 - หนังสือที่ ว3670  (ขนาด 1.00 MB)


วันที่ประกาศ : 1 กันยายน 2560, 15:09 น.  อ่าน 643 ครั้ง  โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1