ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> ขอเชิญ คณะกรรมการ ร่วมประชุมจัดทำหลักสูตร การสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ >> รายละเอียด

แจ้ง บุคลากรตามรายชื่อ ในคำสั่งที่ 509 เข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  วันที่ 6 ก.ย.60  ณ  ห้องประชุม ICT สพป.ศก.3  เวลา  08.30 น.

 

1 - หนังสือที่ ว3681  (ขนาด 796.79 KB)
2 - คำสั่งที่ 509/2560  (ขนาด 0.95 MB)


วันที่ประกาศ : 1 กันยายน 2560, 17:15 น.  อ่าน 369 ครั้ง  โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1