ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ >> เอกสารส่งใช้เงินยืมและเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ล่าสุด) >> รายละเอียด

เอกสารแนบ

1 - เอกสารไปราชการ  (ขนาด 68.00 KB)
2 - ขออนุญาตไปราชการ  (ขนาด 34.29 KB)
3 - ใบขวางประมาณการ  (ขนาด 11.58 KB)


วันที่ประกาศ : 12 สิงหาคม 2560, 17:48 น.  อ่าน 2125 ครั้ง  โดย การเงิน 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1