ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนโยบายและแผน >> ด่วน...ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนสังกัดอื่น >> รายละเอียด

ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนดังไฟล์แนบต่อไปนี้ และให้ดำเนินการดังนี้

1. หากไม่มีตัวตนจริงในโรงเรียน ให้ทำการย้ายออกจากระบบ DMC2016

2. หากมีตัวตนอยู่จริงให้อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน  เช่น ใบแสดงผลการเรียน / บัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน /รูปถ่ายหน้าโรงเรียนพร้อมผู้ปกครองหรือครู ผู้บริหาร

...หากไม่กระทำการใดๆ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2560  สพฐ.จะทำการตัดออกจากระบบ และเรียกเงินอุดหนุนรายบุคคลคืน

และขอให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 ดังนี้

1. ย้ายเข้า-ย้ายออก  (เด็กมีตัวตน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)

2. นักเรียนสอบได้/สอบตก จบการศึกษา  เมนู 3.2 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา

3. ยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 29 เมษายน 2560

ต้องการความช่วยเหลือ โทร. 091-0199697 (นุช)

1 - รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน  (ขนาด 84.50 KB)


วันที่ประกาศ : 27 เมษายน 2560, 09:41 น.  อ่าน 931 ครั้ง  โดย กลุ่มนโยบายและแผน 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1