ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ >> รายการ

ราคากลาง     (8 พฤศจิกายน 2560, 16:48 น. )
ขอแจ้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     (8 พฤศจิกายน 2560, 15:56 น. )
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561     (8 พฤศจิกายน 2560, 14:36 น. )
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑     (30 ตุลาคม 2560, 11:30 น. )
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     (24 ตุลาคม 2560, 09:24 น. )
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560     (17 ตุลาคม 2560, 08:29 น. )
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560     (12 ตุลาคม 2560, 09:58 น. )
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)     (3 กันยายน 2560, 17:13 น. )
เอกสารส่งใช้เงินยืมและเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ล่าสุ...     (12 สิงหาคม 2560, 17:48 น. )
ฟอร์มสัญญายืมเงินไปราชการอบรมครูครบวงจร (สัญญายืม)     (12 สิงหาคม 2560, 17:47 น. )
ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืมและส่งเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการโครงการอบรมครูเต็มรูปแบบ     (9 สิงหาคม 2560, 10:05 น. )
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560     (17 กรกฎาคม 2560, 11:10 น. )
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด เดือน กรกฎาคม 2560     (13 กรกฎาคม 2560, 09:02 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีตกลงร...     (28 มิถุนายน 2560, 16:20 น. )
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด     (23 มิถุนายน 2560, 10:09 น. )
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560     (20 มิถุนายน 2560, 10:40 น. )
การโอนสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ     (24 พฤษภาคม 2560, 17:27 น. )
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     (19 พฤษภาคม 2560, 10:07 น. )
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2560     (19 พฤษภาคม 2560, 10:04 น. )
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2560     (19 พฤษภาคม 2560, 10:02 น. )
ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง     (9 พฤษภาคม 2560, 17:19 น. )
โอนเงินสวัสดิการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล     (4 พฤษภาคม 2560, 18:49 น. )
ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการสึกษาด้วยเทตโน...     (28 มีนาคม 2560, 09:39 น. )
ขอให็โรงเรียนในสังกัดทุกโรงในสังกัด     (16 มีนาคม 2560, 13:35 น. )
แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560 รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา     (7 มีนาคม 2560, 11:41 น. )
โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการศึกษาบุตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560     (22 กุมภาพันธ์ 2560, 15:58 น. )
คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าสำนักงาน (หน่วยจัดซื้อ)     (22 กุมภาพันธ์ 2560, 15:03 น. )
แจ้งรายละเอียด รูปแบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อหัก ณที่จ่าย     (16 มกราคม 2560, 12:10 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559     (23 ธันวาคม 2559, 09:26 น. )
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙     (30 พฤศจิกายน 2559, 08:58 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1