ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ >> รายการ

ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร     (7 ธันวาคม 2561, 14:24 น. )
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     (27 พฤศจิกายน 2561, 14:46 น. )
ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     (21 พฤศจิกายน 2561, 15:59 น. )
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3     (15 พฤศจิกายน 2561, 08:43 น. )
ราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ      (13 พฤศจิกายน 2561, 09:27 น. )
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562     (12 พฤศจิกายน 2561, 14:11 น. )
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561     (24 ตุลาคม 2561, 14:51 น. )
พื้นที่พิเศษ     (10 ตุลาคม 2561, 13:48 น. )
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ     (26 กันยายน 2561, 15:55 น. )
ส่งเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาครูุรูปแบบครบวงจร ภายในวันที่ 21 กันยายน 256...     (17 กันยายน 2561, 17:29 น. )
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโต๊ะ -เก้าอี้นักเรียน     (15 กันยายน 2561, 17:21 น. )
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 2     (12 กันยายน 2561, 09:28 น. )
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกันยายน 2561     (5 กันยายน 2561, 09:34 น. )
เรื่องประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการ     (30 สิงหาคม 2561, 19:25 น. )
ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนสิงหาคม 2561     (8 สิงหาคม 2561, 14:17 น. )
แนวปฏิบัติในการส่งใช้เงินยืมหรือขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ     (5 กรกฎาคม 2561, 09:07 น. )
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล มิ.ย.61 โอนเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61     (25 มิถุนายน 2561, 09:44 น. )
ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง     (15 มิถุนายน 2561, 14:17 น. )
สรุปผลการจัดซื้อเดือนพฤษภาคม 2561     (14 มิถุนายน 2561, 10:47 น. )
สรุปผลการจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561     (14 มิถุนายน 2561, 10:46 น. )
เอกสารการอบรมครูทั้งระบบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ล่าสุด)     (7 มิถุนายน 2561, 11:46 น. )
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา     (1 มิถุนายน 2561, 15:44 น. )
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561     (21 พฤษภาคม 2561, 10:37 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2561     (3 เมษายน 2561, 09:51 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศ...     (3 เมษายน 2561, 09:49 น. )
รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2     (26 กุมภาพันธ์ 2561, 11:03 น. )
รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2561     (8 กุมภาพันธ์ 2561, 09:32 น. )
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     (26 มกราคม 2561, 18:33 น. )
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเ...     (26 มกราคม 2561, 18:32 น. )
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี     (26 มกราคม 2561, 18:30 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1