ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ >> รายการ

รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2561     (8 กุมภาพันธ์ 2561, 09:32 น. )
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     (26 มกราคม 2561, 18:33 น. )
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเ...     (26 มกราคม 2561, 18:32 น. )
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี     (26 มกราคม 2561, 18:30 น. )
โอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เดือนมกราคม 2561     (24 มกราคม 2561, 08:38 น. )
ประกาศราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี      (21 ธันวาคม 2560, 13:46 น. )
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 6 รายการ     (21 ธันวาคม 2560, 13:45 น. )
ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)     (21 ธันวาคม 2560, 13:40 น. )
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ     (21 ธันวาคม 2560, 13:39 น. )
มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย     (28 พฤศจิกายน 2560, 15:54 น. )
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจั...     (28 พฤศจิกายน 2560, 13:40 น. )
ราคากลาง     (8 พฤศจิกายน 2560, 16:48 น. )
ขอแจ้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     (8 พฤศจิกายน 2560, 15:56 น. )
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561     (8 พฤศจิกายน 2560, 14:36 น. )
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑     (30 ตุลาคม 2560, 11:30 น. )
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     (24 ตุลาคม 2560, 09:24 น. )
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560     (17 ตุลาคม 2560, 08:29 น. )
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560     (12 ตุลาคม 2560, 09:58 น. )
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)     (3 กันยายน 2560, 17:13 น. )
เอกสารส่งใช้เงินยืมและเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ล่าสุ...     (12 สิงหาคม 2560, 17:48 น. )
ฟอร์มสัญญายืมเงินไปราชการอบรมครูครบวงจร (สัญญายืม)     (12 สิงหาคม 2560, 17:47 น. )
ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืมและส่งเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการโครงการอบรมครูเต็มรูปแบบ     (9 สิงหาคม 2560, 10:05 น. )
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560     (17 กรกฎาคม 2560, 11:10 น. )
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด เดือน กรกฎาคม 2560     (13 กรกฎาคม 2560, 09:02 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีตกลงร...     (28 มิถุนายน 2560, 16:20 น. )
โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด     (23 มิถุนายน 2560, 10:09 น. )
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560     (20 มิถุนายน 2560, 10:40 น. )
การโอนสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ     (24 พฤษภาคม 2560, 17:27 น. )
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     (19 พฤษภาคม 2560, 10:07 น. )
โอนสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2560     (19 พฤษภาคม 2560, 10:04 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1