ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> รายการ

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน โดยใช้ PLC     (20 กันยายน 2560, 17:54 น. )
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง ปี 2559 และรับเกียรติบัตร     (20 กันยายน 2560, 17:51 น. )
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษา     (20 กันยายน 2560, 17:47 น. )
ประกาศผลการคัดเลือก ร.ร.ต้นแบบปลอดขยะยอดเยี่ยมระดับเขต ประจำปี 2560     (18 กันยายน 2560, 11:14 น. )
ประชุมอบรมการวัดผลประเมินผลการอ่านการเขียน     (15 กันยายน 2560, 16:58 น. )
เชิญประชุมเตรียมการอบรมการอ่านการเขียนฯ     (15 กันยายน 2560, 16:54 น. )
การประกวดคัดเลือก ร.ร.ต้นแบบปลอดขยะยอดเยี่ยมระดับเขตพื้นที่     (11 กันยายน 2560, 21:06 น. )
เชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทย     (11 กันยายน 2560, 11:23 น. )
การประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 2     (11 กันยายน 2560, 10:58 น. )
ขอเชิญประชุมเตรียมการอบรมการอ่านการเขียน     (5 กันยายน 2560, 17:58 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้" (ร.ร. ตามรายชื่อ)     (1 กันยายน 2560, 17:53 น. )
ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ (รายชื่อตามคำสั่ง)     (1 กันยายน 2560, 17:48 น. )
ขอเชิญ คณะกรรมการ ร่วมประชุมจัดทำหลักสูตร การสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณ...     (1 กันยายน 2560, 17:15 น. )
เชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภ...     (1 กันยายน 2560, 17:07 น. )
ประชุม Admin จัดทำโปรแกรมลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67     (1 กันยายน 2560, 15:09 น. )
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแนวใหม่     (29 สิงหาคม 2560, 10:13 น. )
เชิญ ผู้มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ เข้าประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแนวใ...     (29 สิงหาคม 2560, 09:46 น. )
เชิญประชุม ประธาน กพศ. และประธานศูนย์สาระ ประชุมงานศิลปหัตถกรรม ปี 60     (29 สิงหาคม 2560, 09:34 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการ PLC สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา     (25 สิงหาคม 2560, 17:06 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูสอน ป.6     (25 สิงหาคม 2560, 17:02 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูสอน ม.3 และ ม.6     (25 สิงหาคม 2560, 16:59 น. )
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ ด้...     (25 สิงหาคม 2560, 16:57 น. )
ประชุมปฏิบัติการแนวทางจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต     (23 สิงหาคม 2560, 11:26 น. )
พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"     (22 สิงหาคม 2560, 09:42 น. )
แจ้ง ร.ร.ประชารัฐ ประชุมบริหารจัดการโครงการ ร.ร.ประชารัฐ     (17 สิงหาคม 2560, 23:44 น. )
ข้อสอบพร้อมคู่มือ การวัดและประเมินผลการอ่านการเขียน นร.ป.๑-๖ และ การรู้เรื่องการอ่าน นร.ม.๑-...     (17 สิงหาคม 2560, 23:31 น. )
ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การวัดและประเมินผลพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ : NT     (8 สิงหาคม 2560, 18:21 น. )
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ประธาน กพศ.)     (2 สิงหาคม 2560, 15:36 น. )
TTSF_ รับสมัครครูวิทยาศาสตร์รับรางวัลศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเร     (2 สิงหาคม 2560, 09:36 น. )
โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติ ชิงถ้วยประทานฯ     (26 กรกฎาคม 2560, 10:39 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1