ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> รายการ

การจัดงานมหากรรมวิชาการ (แข่งทักษะระดับภาค จ.บุรีรัมย์)     (18 ตุลาคม 2561, 10:25 น. )
การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561     (17 ตุลาคม 2561, 18:53 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD     (1 ตุลาคม 2561, 16:35 น. )
งาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา 256...     (30 กันยายน 2561, 08:10 น. )
เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเร...     (27 กันยายน 2561, 09:43 น. )
แจ้ง ร.ร. ที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต กิจกรรมสภานักเรียน     (24 กันยายน 2561, 19:16 น. )
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย     (23 กันยายน 2561, 19:30 น. )
การอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (2 รุ่น)     (23 กันยายน 2561, 19:09 น. )
การจัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (5 ร.ร.)     (23 กันยายน 2561, 19:07 น. )
การอบรมแนะแนวประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery     (22 กันยายน 2561, 16:07 น. )
การทดสอบความรู้วิทย์ คณิต ม.ต้น ปี 61     (22 กันยายน 2561, 16:04 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่ออาชีพด้านเทคโนโลยี ( แก้ไ...     (20 กันยายน 2561, 21:39 น. )
ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กพิเศษ     (18 กันยายน 2561, 13:52 น. )
แจ้งกรรมการคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD      (18 กันยายน 2561, 13:33 น. )
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     (18 กันยายน 2561, 11:09 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมฝึกทักษะด้านภาษาและกา...     (18 กันยายน 2561, 00:04 น. )
การนิเทศ ติดตามครูภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (ฺBoot Camp)     (17 กันยายน 2561, 22:31 น. )
เชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยฯ     (14 กันยายน 2561, 16:45 น. )
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด     (14 กันยายน 2561, 16:41 น. )
แจ้ง ICT Talent สำรวจความพร้อมด้าน ICT ของ ร.ร.ประชารัฐ     (14 กันยายน 2561, 16:37 น. )
สำรวจความพร้อมด้าน ICT ของ ร.ร.ประชารัฐ     (14 กันยายน 2561, 16:34 น. )
การจัดค่ายพัฒนาผู้นำยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561     (12 กันยายน 2561, 15:32 น. )
การรายงานการจัดการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560     (12 กันยายน 2561, 15:24 น. )
การดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้น ป.4 ทุกคนอ่านออกเข...     (5 กันยายน 2561, 18:58 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning สอดคล้องคุณลักษณะและทักษะศตวรรษ 21 (3Rs 8Cs)     (5 กันยายน 2561, 17:42 น. )
ประชุมคณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning ที่สอดคล้องคุณลักษณะและทั...     (5 กันยายน 2561, 17:39 น. )
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     (5 กันยายน 2561, 15:23 น. )
เลื่อนการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร.ร.คุณธรรม สพฐ. จุดที่ 1 ร.ร.สวัสดีวิทยา     (5 กันยายน 2561, 12:34 น. )
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน     (4 กันยายน 2561, 17:22 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ก้าวไกลสู่ยุค Thailand 4.0     (3 กันยายน 2561, 14:03 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1