ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> รายการ

การจัดนิทรรศการทางการศึกษา "ถนนคนเรียน" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั...     (22 พฤศจิกายน 2560, 15:17 น. )
การวัดประเมินผลการอ่านการเขียน นร.ป.1-6 และ การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA นร. ม.1-3     (20 พฤศจิกายน 2560, 12:54 น. )
การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม     (7 พฤศจิกายน 2560, 15:41 น. )
การเรียงความ "การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย : ปลูกฝังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด"     (7 พฤศจิกายน 2560, 15:36 น. )
เลื่อนการประเมิน ร.ร.สุจริต รุ่นที่ 3     (7 พฤศจิกายน 2560, 13:31 น. )
แจ้งเลื่อน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 67     (1 พฤศจิกายน 2560, 09:50 น. )
ประชาสัมพันธ์ การอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา     (31 ตุลาคม 2560, 12:29 น. )
การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19     (27 ตุลาคม 2560, 11:08 น. )
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14     (27 ตุลาคม 2560, 11:05 น. )
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ร.ร.โครงการเสริมสร้าคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป...     (24 ตุลาคม 2560, 14:25 น. )
การประเมิน ร.ร.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริ...     (24 ตุลาคม 2560, 14:20 น. )
ส่งผลงานประกวด Thailand ICT     (19 ตุลาคม 2560, 07:42 น. )
ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560     (17 ตุลาคม 2560, 17:39 น. )
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน STEM ดีเด่น     (13 ตุลาคม 2560, 15:23 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน     (13 ตุลาคม 2560, 15:20 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ     (13 ตุลาคม 2560, 15:18 น. )
แนวทางการพัฒนาศักยภาพความคิดส้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2560     (10 ตุลาคม 2560, 09:59 น. )
เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 (2)     (10 ตุลาคม 2560, 09:58 น. )
เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13     (10 ตุลาคม 2560, 09:56 น. )
การอบรมบรรณารักษ์ระยะสั้น     (10 ตุลาคม 2560, 09:55 น. )
บัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 60 ระดับเขตพื...     (6 ตุลาคม 2560, 18:29 น. )
คำสั่งแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขต     (3 ตุลาคม 2560, 21:46 น. )
ประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 2560     (3 ตุลาคม 2560, 14:57 น. )
ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560     (3 ตุลาคม 2560, 14:54 น. )
การขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ปี 62     (3 ตุลาคม 2560, 12:06 น. )
การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดา...     (2 ตุลาคม 2560, 14:54 น. )
การพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 11     (29 กันยายน 2560, 12:57 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสู่ป...     (29 กันยายน 2560, 12:54 น. )
อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)     (27 กันยายน 2560, 10:00 น. )
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน โดยใช้ PLC     (20 กันยายน 2560, 17:54 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1