ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> รายการ

รายงานข้อมูลนักเรียนพิการใน ร.ร.เรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561     (24 พฤษภาคม 2561, 11:25 น. )
จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561     (24 พฤษภาคม 2561, 11:15 น. )
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย (O-NET)     (23 พฤษภาคม 2561, 15:08 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการของสถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัว     (23 พฤษภาคม 2561, 15:01 น. )
การแข่งขันภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (แจ้ง ประธาน กพศ.)     (23 พฤษภาคม 2561, 14:56 น. )
การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย     (22 พฤษภาคม 2561, 13:51 น. )
ประชุมคณะกรรมการจัดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามแนว Active Le...     (22 พฤษภาคม 2561, 13:48 น. )
การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามแนว Active Leaning     (22 พฤษภาคม 2561, 13:44 น. )
การประเมินตนเองตามแนว 29 ประการสู่ความเป็น ร.ร.วิถีพุทธ     (1 พฤษภาคม 2561, 18:41 น. )
สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 2     (27 เมษายน 2561, 15:19 น. )
สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ จัดแข่งขันแต่งบทกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 10     (27 เมษายน 2561, 15:19 น. )
สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ จัดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 24     (27 เมษายน 2561, 15:16 น. )
เสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ     (27 เมษายน 2561, 15:05 น. )
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา การนำมาตรฐานตัวชี้วัด สาระคณิต วิทย์ ภูมิ...     (11 เมษายน 2561, 15:40 น. )
การประชุมปฏิบัติการ การนำมาตรฐานตัวชี้วัด สาระคณิต วิทย์ ภูมิศาสตร์ สู่การปฏิบัติ     (11 เมษายน 2561, 15:39 น. )
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่น 3     (11 เมษายน 2561, 14:34 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนคุณภาพการศึกษา ปี 60 สู่ความสำเร็จ ปี 61     (5 เมษายน 2561, 17:27 น. )
การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ     (5 เมษายน 2561, 17:01 น. )
การประกวดแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ปี 61     (5 เมษายน 2561, 16:59 น. )
ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย     (5 เมษายน 2561, 16:57 น. )
การรายงานการจัดการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560     (4 เมษายน 2561, 15:13 น. )
การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560     (29 มีนาคม 2561, 15:34 น. )
ประกาศผลการคัดเลือก ร.ร.ที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda)     (16 มีนาคม 2561, 15:49 น. )
โครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี     (13 มีนาคม 2561, 16:12 น. )
การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560     (4 มีนาคม 2561, 13:28 น. )
แจ้ง ร.ร. กรอกข้อมูลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย     (2 มีนาคม 2561, 15:32 น. )
การประชุมชี้แจงโครงการขยายผล ร.ร.สุขภาวะเชิงระบบ และคัดเลือกลูกข่าย     (28 กุมภาพันธ์ 2561, 13:33 น. )
การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560     (22 กุมภาพันธ์ 2561, 18:33 น. )
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560     (22 กุมภาพันธ์ 2561, 18:31 น. )
แจ้งจัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ     (22 กุมภาพันธ์ 2561, 10:59 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1