ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> รายการ

เสนอรายการหนังสือพระราชนิพนธ์     (29 พฤศจิกายน 2561, 20:43 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear     (29 พฤศจิกายน 2561, 20:08 น. )
สำรวจความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     (29 พฤศจิกายน 2561, 17:31 น. )
การสำรวจข้อมูลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562     (29 พฤศจิกายน 2561, 17:17 น. )
นำเสนอรายการหนังสือ สื่อ นวัตกรรม     (23 พฤศจิกายน 2561, 17:30 น. )
สำรวจข้อมูลการเลือกใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561     (23 พฤศจิกายน 2561, 17:08 น. )
ประกาศรายชื่อ ร.ร.ต้นแบบ ร.ร.คุณธรรม สพฐ.     (23 พฤศจิกายน 2561, 14:48 น. )
การประเมิน การอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 61 (ครั้งที่ 1) (ประเมินอ่านเขียน ป.1 - 6) (ประเมินตามแนว ...     (23 พฤศจิกายน 2561, 10:28 น. )
ประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562     (16 พฤศจิกายน 2561, 15:28 น. )
การทดสอบ NT ป.3 และ RT ป.1 ปีการศึกษา 2561     (14 พฤศจิกายน 2561, 13:17 น. )
โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2019     (9 พฤศจิกายน 2561, 17:55 น. )
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ สพฐ. กำหนด (47 ร.ร.)     (7 พฤศจิกายน 2561, 15:51 น. )
การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่...     (6 พฤศจิกายน 2561, 17:22 น. )
สำรวจบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ร่วมอบรมครูแกนนำตามแนวคิด High Scope     (6 พฤศจิกายน 2561, 15:30 น. )
เชิญคณะกรรมการนิเทศงานศิลปหัตกรรม ประชุมเตรียมการ     (5 พฤศจิกายน 2561, 16:31 น. )
การส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา     (5 พฤศจิกายน 2561, 10:49 น. )
การนิเทศ ติดตาม กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเขต ไปแข่งขันระดับชาติ ปี 2561     (2 พฤศจิกายน 2561, 19:04 น. )
การนิเทศความพร้อม เปิดภาคเรียน 2/2561 (แจ้ง ผอ.ร.ร.)     (30 ตุลาคม 2561, 10:15 น. )
การนิเทศความพร้อม เปิดภาคเรียน 2/2561 (แจ้งประธาน กพศ.)     (30 ตุลาคม 2561, 10:13 น. )
การใช้ขอสอบปลายปีของผู้เรียน     (30 ตุลาคม 2561, 10:10 น. )
ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับส่งเสริมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู     (29 ตุลาคม 2561, 10:57 น. )
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน @ บรุีรัมย์     (23 ตุลาคม 2561, 07:46 น. )
การจัดงานมหากรรมวิชาการ (แข่งทักษะระดับภาค จ.บุรีรัมย์)     (18 ตุลาคม 2561, 10:25 น. )
การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561     (17 ตุลาคม 2561, 18:53 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD     (1 ตุลาคม 2561, 16:35 น. )
งาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา 256...     (30 กันยายน 2561, 08:10 น. )
เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเร...     (27 กันยายน 2561, 09:43 น. )
แจ้ง ร.ร. ที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต กิจกรรมสภานักเรียน     (24 กันยายน 2561, 19:16 น. )
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย     (23 กันยายน 2561, 19:30 น. )
การอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (2 รุ่น)     (23 กันยายน 2561, 19:09 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1