ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> รายการ

ขอเชิญ ผู้บริหาร และครู ร.ร.ขนาดเล็ก (ตามรายชื่อ) เข้าประชุม NEW DLTV ผ่านถ่ายทอดสด     (19 สิงหาคม 2561, 03:05 น. )
ประชาสัมพันธ์เพลงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ภาคกลางและภาคตะวันออก     (15 สิงหาคม 2561, 15:45 น. )
รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพ...     (15 สิงหาคม 2561, 15:43 น. )
แจ้ง ร.ร.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (27 ร.ร.) รับตราพระราชทาน     (15 สิงหาคม 2561, 14:11 น. )
เชิญประชุมขับเคลื่อนเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา     (10 สิงหาคม 2561, 11:03 น. )
การอบรม ปปช.สพฐ.น้อย , ปปช.สพฐ.ชุมชน และนักเรียนแกนนำค่าย "คนดีของแผ่นดิน" (โรงเรียนสุจริต รุ่น...     (10 สิงหาคม 2561, 10:57 น. )
การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ     (31 กรกฎาคม 2561, 17:05 น. )
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1     (31 กรกฎาคม 2561, 14:56 น. )
การอบรมค่ายผู้นำแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 "คุณธรรมนำชีวิตน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาตนเอง...     (31 กรกฎาคม 2561, 12:04 น. )
ประชุมวิทยากรค่ายผู้นำแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 "คุณธรรมนำชีวิตน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒน...     (31 กรกฎาคม 2561, 12:02 น. )
ขอเชิญร่วมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561     (31 กรกฎาคม 2561, 11:57 น. )
ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่ม ร.ร.วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561     (26 กรกฎาคม 2561, 14:39 น. )
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ "วินัยจราจร"     (26 กรกฎาคม 2561, 14:35 น. )
ประชาสัมพันธ์สื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 61     (26 กรกฎาคม 2561, 14:33 น. )
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 61     (26 กรกฎาคม 2561, 14:26 น. )
การแต่งตั้ง ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนโครงการ "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรีย...     (26 กรกฎาคม 2561, 14:05 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เทคนิคสร้างสื่อ ส่งเสริมการอ่าน     (19 กรกฎาคม 2561, 15:52 น. )
การแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ท ซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5     (19 กรกฎาคม 2561, 15:46 น. )
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเอแม็ท อบจ.ศรีสะเกษ     (19 กรกฎาคม 2561, 15:41 น. )
ประกวดโครงการจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 2     (18 กรกฎาคม 2561, 18:52 น. )
เสนอหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสืออ่านเพิ่มเติมห้องสมุด     (18 กรกฎาคม 2561, 18:15 น. )
การอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล      (18 กรกฎาคม 2561, 18:08 น. )
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมว...     (18 กรกฎาคม 2561, 18:01 น. )
ประชุมสร้างความเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ คัดเลือก Best Practice การบริ...     (18 กรกฎาคม 2561, 17:42 น. )
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก Best Practice การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย     (18 กรกฎาคม 2561, 17:34 น. )
เผยแพร่สื่อการสอนด้านพลังงาน     (18 กรกฎาคม 2561, 11:44 น. )
ประกวดวาดภาพ สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์     (18 กรกฎาคม 2561, 11:41 น. )
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561     (18 กรกฎาคม 2561, 11:37 น. )
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์ คณิต ปี 61     (18 กรกฎาคม 2561, 11:36 น. )
การถอดบทเรียน ร.ร.ประชารัฐ รุ่น 1 ( ปีการศึกษา 2559 - 2560 )     (11 กรกฎาคม 2561, 17:25 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1