ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> รายการ

เครื่องมือ กตปน.     (15 กุมภาพันธ์ 2561, 15:51 น. )
แบบนิเทศติดตามเพิ่มประสิทธิภาพ กตปน.     (15 กุมภาพันธ์ 2561, 15:32 น. )
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561     (9 กุมภาพันธ์ 2561, 11:10 น. )
การเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ     (8 กุมภาพันธ์ 2561, 15:42 น. )
การประชุมสัมมนาการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2561     (7 กุมภาพันธ์ 2561, 13:04 น. )
ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560     (31 มกราคม 2561, 10:23 น. )
การเปลี่ยนแปลงการเข้าโปรแกรมระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ SET     (30 มกราคม 2561, 16:17 น. )
การประชุม VDO Conference การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สู่การปฏิบัติ     (25 มกราคม 2561, 10:24 น. )
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2561     (25 มกราคม 2561, 09:33 น. )
โครงการอบรมเด็กปฐมวัยสร้างวินัยเชิงบวก     (24 มกราคม 2561, 11:04 น. )
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา     (23 มกราคม 2561, 14:31 น. )
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 61     (23 มกราคม 2561, 14:17 น. )
รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์     (23 มกราคม 2561, 13:54 น. )
ประชาสัมพันธ์เทคนิคการสอนศิลปะออนไลน์     (19 มกราคม 2561, 16:17 น. )
เชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยฯ     (19 มกราคม 2561, 16:16 น. )
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18     (19 มกราคม 2561, 16:15 น. )
ประชุมผู้ฝึกสอนตัวแทนแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ     (19 มกราคม 2561, 15:32 น. )
การประเมินเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2560     (19 มกราคม 2561, 14:11 น. )
การสำรวจ/ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย "หนังสือยืมเรียน" ทางระบบอ...     (16 มกราคม 2561, 11:40 น. )
การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษ...     (15 มกราคม 2561, 19:38 น. )
การนิเทศ ติดตาม กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเขต ไปแข่งขันระดับชาติ ครั้ง...     (10 มกราคม 2561, 15:40 น. )
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 61     (5 มกราคม 2561, 14:04 น. )
การสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560     (29 ธันวาคม 2560, 17:20 น. )
โครงการ ร.ร.ดนตรีไทย 100% ประจำปี 2561     (21 ธันวาคม 2560, 17:31 น. )
การอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และการอนุมัติให้ ผอ.ร.ร.ไปราชการ     (19 ธันวาคม 2560, 15:31 น. )
การนิเทศ ติดตาม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ที่ จ.ขอนแก่น      (19 ธันวาคม 2560, 14:15 น. )
นิเทศ ติดตาม เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษา     (14 ธันวาคม 2560, 20:00 น. )
การอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และการอนุมัติให้ ผอ.ร.ร.ไปราชการ     (8 ธันวาคม 2560, 11:17 น. )
แจ้ง ร.ร. ที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560     (7 ธันวาคม 2560, 21:38 น. )
การนิเทศ ติดตาม กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเขต ไปแข่งขันระดับภาค ครั้งท...     (7 ธันวาคม 2560, 21:22 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1