ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มส่งเสริมฯ >> รายการ

การจำหน่ายและสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561     (24 พฤศจิกายน 2560, 13:16 น. )
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2560     (22 พฤศจิกายน 2560, 10:58 น. )
ขอรับแผนการรับนักเรียน ปีการสึกษา 2561     (14 พฤศจิกายน 2560, 09:33 น. )
การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว     (14 พฤศจิกายน 2560, 08:45 น. )
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2561     (9 พฤศจิกายน 2560, 18:31 น. )
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐     (9 พฤศจิกายน 2560, 18:09 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษ...     (7 พฤศจิกายน 2560, 11:41 น. )
มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศการวัยลอยกระทง     (1 พฤศจิกายน 2560, 15:25 น. )
การรับสมัครประกวดสวดมนต์หฒุ่สรรเสริมพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561     (31 ตุลาคม 2560, 16:52 น. )
กำชับย้ำเตือนให้ระวังเด็กนักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัด     (31 ตุลาคม 2560, 16:44 น. )
มาตราการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560     (20 ตุลาคม 2560, 09:35 น. )
มาตรการป้องกันอัคคีภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     (19 ตุลาคม 2560, 14:04 น. )
การป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนประสบภัยทางน้ำ     (18 ตุลาคม 2560, 14:05 น. )
การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ฯ ปีการศึกษา 2560     (17 ตุลาคม 2560, 16:20 น. )
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดเพลง "เด็กดี" ในสถานศึกษา     (17 ตุลาคม 2560, 16:12 น. )
แจ้งประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์     (12 ตุลาคม 2560, 10:08 น. )
การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเเจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกั...     (11 ตุลาคม 2560, 10:38 น. )
แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)     (10 ตุลาคม 2560, 10:23 น. )
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการ...     (10 ตุลาคม 2560, 10:14 น. )
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙      (10 ตุลาคม 2560, 09:44 น. )
ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งมิได้สัญชาติไทย     (9 ตุลาคม 2560, 16:02 น. )
ขอความร่วมมือรณรงค์การบริโภคสับปะรด     (5 ตุลาคม 2560, 10:31 น. )
แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีรถรับ - ส่งนักเรียน     (4 ตุลาคม 2560, 11:02 น. )
ขอความร่วมมือโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึก...     (27 กันยายน 2560, 09:18 น. )
แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไข้ปัญหาอุทกภัย     (27 กันยายน 2560, 09:00 น. )
การเสนอชื่อบุคลากร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่น เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560     (22 กันยายน 2560, 16:04 น. )
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา     (1 กันยายน 2560, 16:45 น. )
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐาน ประจำปีการ...     (31 สิงหาคม 2560, 14:32 น. )
การแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ก ชาย - หญิง ชิงชนะเลิ ศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐     (31 สิงหาคม 2560, 13:41 น. )
การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot)เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ     (24 สิงหาคม 2560, 08:44 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1