ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มส่งเสริมฯ >> รายการ

โครงการยกย่องบุคคล/องกร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน     (23 เมษายน 2561, 10:57 น. )
แจ้งวันสอบธรรมศึกษา     (23 เมษายน 2561, 10:39 น. )
การจัดพิมพน์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     (23 เมษายน 2561, 10:05 น. )
การประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่1     (23 เมษายน 2561, 09:47 น. )
ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561     (23 เมษายน 2561, 09:01 น. )
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ     (18 เมษายน 2561, 10:55 น. )
การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน     (18 เมษายน 2561, 10:52 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     (4 เมษายน 2561, 16:01 น. )
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ปีการสึกษา ๒๕๖๑     (26 มีนาคม 2561, 16:54 น. )
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561     (16 มีนาคม 2561, 10:38 น. )
อบรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูง     (13 มีนาคม 2561, 16:28 น. )
การประชุมการประเมินผล การจัดทำ จัดเก็บ เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึก...     (13 มีนาคม 2561, 16:21 น. )
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561     (8 มีนาคม 2561, 09:51 น. )
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรรับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาดีเด่นฯ     (6 มีนาคม 2561, 15:47 น. )
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง     (6 มีนาคม 2561, 15:29 น. )
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (...     (6 มีนาคม 2561, 09:58 น. )
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั...     (5 มีนาคม 2561, 09:49 น. )
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560     (5 มีนาคม 2561, 09:34 น. )
สำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้า...     (2 มีนาคม 2561, 08:53 น. )
กำหนดโครงการ คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561     (27 กุมภาพันธ์ 2561, 14:55 น. )
การจัดกิจกรรมระลึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)     (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:15 น. )
การจัดงานสัปดาห์เผยเเพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561     (27 กุมภาพันธ์ 2561, 13:03 น. )
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนในสังกัดสนับสนุนและดูแลพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน     (5 กุมภาพันธ์ 2561, 18:18 น. )
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2560 (ระดับจังหวัด)     (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:30 น. )
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.     (5 กุมภาพันธ์ 2561, 13:16 น. )
การแข่งขันฟุตบอลลีกยุวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561     (1 กุมภาพันธ์ 2561, 10:52 น. )
การรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน     (31 มกราคม 2561, 16:37 น. )
การอบรมอาสวาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬา (กีฬาเซปักตะกร้อ และกรีฑา)     (30 มกราคม 2561, 17:25 น. )
การรณรงค์ สร้างกระทรวงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดศรีสะเกษ ...     (29 มกราคม 2561, 13:47 น. )
การดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข     (25 มกราคม 2561, 11:42 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1