ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มส่งเสริมฯ >> รายการ

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา     (1 กันยายน 2560, 16:45 น. )
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐาน ประจำปีการ...     (31 สิงหาคม 2560, 14:32 น. )
การแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ก ชาย - หญิง ชิงชนะเลิ ศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐     (31 สิงหาคม 2560, 13:41 น. )
การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot)เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ     (24 สิงหาคม 2560, 08:44 น. )
การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่     (23 สิงหาคม 2560, 09:44 น. )
การรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย     (23 สิงหาคม 2560, 09:40 น. )
โครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านศีล 5"     (17 สิงหาคม 2560, 11:09 น. )
การประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1     (24 กรกฎาคม 2560, 14:41 น. )
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561     (18 กรกฎาคม 2560, 11:53 น. )
ขอประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน     (18 กรกฎาคม 2560, 11:27 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการ HORES Young Writer 2517 ในหัวข้อ สนุกคิด สนุกเขียน ...รายวัน ชิงถ้วยพระราชทานฯ     (18 กรกฎาคม 2560, 11:18 น. )
การรายงานผลตามแบบรายงานผลตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ     (18 กรกฎาคม 2560, 10:25 น. )
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสว...     (17 กรกฎาคม 2560, 16:50 น. )
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560     (7 กรกฎาคม 2560, 09:45 น. )
การแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต     (5 กรกฎาคม 2560, 11:32 น. )
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมประกวด เพื่อคัด...     (5 กรกฎาคม 2560, 09:48 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการ 9 ล้านดวง ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมจักกัปปวัตนสูตรถวายพระราชราชกุศลแด่ฯ     (30 มิถุนายน 2560, 10:45 น. )
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนรา...     (27 มิถุนายน 2560, 10:59 น. )
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิ.ย. ) ประจำปี 2560     (23 มิถุนายน 2560, 18:05 น. )
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา     (21 มิถุนายน 2560, 16:49 น. )
ผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขต ประจำปี 2560     (19 มิถุนายน 2560, 11:28 น. )
ขอเชิญชวนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย     (16 มิถุนายน 2560, 15:39 น. )
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560     (15 มิถุนายน 2560, 15:45 น. )
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขต (มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์)      (14 มิถุนายน 2560, 15:10 น. )
ประกาศ สนง. ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดโครงงานรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำป...     (14 มิถุนายน 2560, 14:51 น. )
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย มีไฟล์แนบ      (1 มิถุนายน 2560, 14:45 น. )
ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริ...     (30 พฤษภาคม 2560, 09:25 น. )
แจ้งเตือนความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก     (29 พฤษภาคม 2560, 17:44 น. )
การคัดเลือกผลงานเขียนของนักเรียนที่จะลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561     (25 พฤษภาคม 2560, 13:42 น. )
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน     (24 พฤษภาคม 2560, 12:04 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1