ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> รายการ

โครงการการบริหารและการพัฒนาครูสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0     (21 กันยายน 2560, 11:23 น. )
โครงการฝึกอบรมครูช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในอาเชียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...     (16 กันยายน 2560, 15:20 น. )
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      (15 กันยายน 2560, 15:40 น. )
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ      (14 กันยายน 2560, 15:18 น. )
การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสว...     (12 กันยายน 2560, 15:54 น. )
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหา...     (12 กันยายน 2560, 15:51 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้...     (12 กันยายน 2560, 15:49 น. )
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ     (12 กันยายน 2560, 13:42 น. )
สำรวจวันลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     (11 กันยายน 2560, 15:45 น. )
พิธีมอบถ้วยพระราชทานโล่ และเข็มเกียรติยศ     (11 กันยายน 2560, 15:42 น. )
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแ...     (11 กันยายน 2560, 15:40 น. )
เรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกภาษาอังกษ ลำดับที่ 5 ลำดับที่ 6 และสำรองลำดับที่ 7,...     (6 กันยายน 2560, 15:52 น. )
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงาน...     (4 กันยายน 2560, 17:09 น. )
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 (รอบที่2) ตามมติ กศ...     (4 กันยายน 2560, 10:04 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสด...     (4 กันยายน 2560, 09:51 น. )
ด่วนที่สุด การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วค...     (31 สิงหาคม 2560, 14:25 น. )
ประชาสัมพันธ์ เชิญอบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ.3) และเชี่ยวชาญ(...     (31 สิงหาคม 2560, 14:08 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์     (31 สิงหาคม 2560, 14:05 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม     (31 สิงหาคม 2560, 14:04 น. )
การเปลี่ยนแปลงปุ่มกด ลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ต...     (31 สิงหาคม 2560, 14:03 น. )
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน     (25 สิงหาคม 2560, 15:44 น. )
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ     (22 สิงหาคม 2560, 17:21 น. )
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ     (22 สิงหาคม 2560, 17:17 น. )
การบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา     (22 สิงหาคม 2560, 14:12 น. )
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข...     (22 สิงหาคม 2560, 14:09 น. )
สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม     (22 สิงหาคม 2560, 10:44 น. )
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน     (21 สิงหาคม 2560, 17:46 น. )
การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560     (18 สิงหาคม 2560, 11:22 น. )
เรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างธุรการโรงเรียน ลำดับที่ ...     (18 สิงหาคม 2560, 10:31 น. )
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2560     (18 สิงหาคม 2560, 09:57 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1