ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> รายการ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ตามประกาศ ลงวันที่ 20 กุมภาพั...     (13 กุมภาพันธ์ 2561, 16:27 น. )
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มรวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ     (12 กุมภาพันธ์ 2561, 15:18 น. )
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอให้มีและเลื่อนวิทยฐ...     (6 กุมภาพันธ์ 2561, 14:11 น. )
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖...     (2 กุมภาพันธ์ 2561, 17:57 น. )
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำส่วนราชการ ...     (2 กุมภาพันธ์ 2561, 17:56 น. )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแ...     (2 กุมภาพันธ์ 2561, 17:19 น. )
การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2561     (25 มกราคม 2561, 14:52 น. )
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     (24 มกราคม 2561, 14:27 น. )
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     (24 มกราคม 2561, 11:42 น. )
ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนา     (24 มกราคม 2561, 09:39 น. )
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Transforming Teacher Education for the Next Generation และศึกษาดูงาน ณ ประเทศ...     (24 มกราคม 2561, 09:35 น. )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตามประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2561     (23 มกราคม 2561, 15:08 น. )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังแนบ     (23 มกราคม 2561, 13:48 น. )
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทั...     (18 มกราคม 2561, 15:03 น. )
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการ...     (18 มกราคม 2561, 14:02 น. )
การให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว 21/60)     (18 มกราคม 2561, 10:26 น. )
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้...     (17 มกราคม 2561, 16:13 น. )
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560     (17 มกราคม 2561, 16:11 น. )
ประชาสัมพันธ์ “โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๖ ปี)”     (15 มกราคม 2561, 15:37 น. )
การสรรหาผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 560     (15 มกราคม 2561, 10:51 น. )
การให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะชำนาญการ      (15 มกราคม 2561, 09:49 น. )
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู...     (15 มกราคม 2561, 09:45 น. )
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560     (12 มกราคม 2561, 10:56 น. )
แจ้งแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑      (12 มกราคม 2561, 10:53 น. )
การเปลี่ยนสถานพยาบาลและประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลตั้งแต่ปี 2561 รายละเอี...     (11 มกราคม 2561, 14:00 น. )
ขอความร่วมมือเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรม     (10 มกราคม 2561, 10:48 น. )
โครงการ”ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๐     (10 มกราคม 2561, 10:44 น. )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๑     (10 มกราคม 2561, 10:40 น. )
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภ...     (10 มกราคม 2561, 10:38 น. )
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑     (10 มกราคม 2561, 10:35 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1