ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> รายการ

ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค”     (25 พฤษภาคม 2561, 14:43 น. )
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแ...     (25 พฤษภาคม 2561, 09:42 น. )
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา      (25 พฤษภาคม 2561, 09:40 น. )
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ      (25 พฤษภาคม 2561, 09:38 น. )
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ ๕      (25 พฤษภาคม 2561, 09:37 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(...     (23 พฤษภาคม 2561, 15:02 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(...     (23 พฤษภาคม 2561, 10:07 น. )
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ....     (22 พฤษภาคม 2561, 16:23 น. )
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบ...     (18 พฤษภาคม 2561, 17:51 น. )
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     (18 พฤษภาคม 2561, 14:05 น. )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้...     (15 พฤษภาคม 2561, 11:08 น. )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้...     (12 พฤษภาคม 2561, 11:56 น. )
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     (10 พฤษภาคม 2561, 16:24 น. )
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561     (10 พฤษภาคม 2561, 16:23 น. )
การแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการทั่วไปจัดการเรี...     (9 พฤษภาคม 2561, 09:55 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(...     (8 พฤษภาคม 2561, 16:50 น. )
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ     (8 พฤษภาคม 2561, 13:59 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ     (4 พฤษภาคม 2561, 10:47 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     (4 พฤษภาคม 2561, 10:45 น. )
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชา...     (2 พฤษภาคม 2561, 13:30 น. )
โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๑     (2 พฤษภาคม 2561, 13:29 น. )
เพิ่มเติมหนังสือ ที่ ศธ 04140/ว1683 ลงวันที่ 25 เม.ย.61 เรื่องสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชก...     (2 พฤษภาคม 2561, 12:04 น. )
การต่อสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่...     (29 เมษายน 2561, 15:04 น. )
สัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต     (29 เมษายน 2561, 11:29 น. )
สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561     (25 เมษายน 2561, 16:20 น. )
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและจริยธรรมข้าราชการครูบรรจุใหม่     (25 เมษายน 2561, 15:24 น. )
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ     (24 เมษายน 2561, 13:10 น. )
โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561     (23 เมษายน 2561, 17:45 น. )
การเข้าร่วมอบรม “กิจกรรมศิลปะชี้ทางศิลป์ แด่ครู สู่เยาวชนภาคอีสาน”     (20 เมษายน 2561, 16:00 น. )
การจัดสรรอัตราพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2(เมษายน-ก...     (18 เมษายน 2561, 16:02 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1