ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> รายการ

ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาผลกระทบที่เกิดจาก(ร่าง) มาตรฐานตำแหน่งและหลักเกณฑ์ใหม่ในการปร...     (24 พฤศจิกายน 2560, 16:16 น. )
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.ฐจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560"     (24 พฤศจิกายน 2560, 16:12 น. )
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่...     (22 พฤศจิกายน 2560, 10:12 น. )
การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (งบปกติ ) รายละเอียดดังแนบ     (22 พฤศจิกายน 2560, 10:07 น. )
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์แ...     (22 พฤศจิกายน 2560, 10:06 น. )
ขอใช้อัตรากำลังจากการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู     (21 พฤศจิกายน 2560, 16:44 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั...     (21 พฤศจิกายน 2560, 16:38 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ค.ศ.3) และเชี่ยวช...     (21 พฤศจิกายน 2560, 16:36 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ     (17 พฤศจิกายน 2560, 14:05 น. )
การดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561     (15 พฤศจิกายน 2560, 16:29 น. )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560      (15 พฤศจิกายน 2560, 14:36 น. )
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป ระยะ...     (8 พฤศจิกายน 2560, 14:31 น. )
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2560     (7 พฤศจิกายน 2560, 11:27 น. )
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา รายละเอี...     (3 พฤศจิกายน 2560, 11:30 น. )
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ     (2 พฤศจิกายน 2560, 16:42 น. )
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ     (2 พฤศจิกายน 2560, 16:41 น. )
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้ที่มีวิสัยทัศน์     (2 พฤศจิกายน 2560, 11:03 น. )
การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     (2 พฤศจิกายน 2560, 10:54 น. )
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม     (2 พฤศจิกายน 2560, 10:52 น. )
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ(พ.ศ.2557-2561) : ลูกจ้างประจำเมื่อสิ้นปีงบประ...     (2 พฤศจิกายน 2560, 10:28 น. )
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น     (1 พฤศจิกายน 2560, 11:14 น. )
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     (27 ตุลาคม 2560, 16:09 น. )
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ     (27 ตุลาคม 2560, 08:58 น. )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560     (20 ตุลาคม 2560, 15:10 น. )
เรื่อง การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นั...     (20 ตุลาคม 2560, 10:18 น. )
การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ     (19 ตุลาคม 2560, 15:25 น. )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพ...     (19 ตุลาคม 2560, 15:23 น. )
อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลการปฏิบัติงาน) การประชุม กศจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที...     (18 ตุลาคม 2560, 14:18 น. )
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่     (18 ตุลาคม 2560, 14:03 น. )
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) รายละ...     (18 ตุลาคม 2560, 10:07 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1