ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานบุคคล >> รายการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแ...     (28 พฤศจิกายน 2561, 14:56 น. )
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิก...     (26 พฤศจิกายน 2561, 18:40 น. )
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตาม...     (23 พฤศจิกายน 2561, 11:13 น. )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ตามโครงก...     (22 พฤศจิกายน 2561, 16:21 น. )
ดาวน์โหลด วีดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินว...     (19 ตุลาคม 2561, 16:19 น. )
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิช...     (24 สิงหาคม 2561, 14:41 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     (23 สิงหาคม 2561, 16:02 น. )
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1     (23 สิงหาคม 2561, 15:11 น. )
คู่มือการประเมินและโปรแกรม logbook     (17 สิงหาคม 2561, 13:54 น. )
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     (17 สิงหาคม 2561, 13:41 น. )
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1     (14 สิงหาคม 2561, 17:35 น. )
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบโครงงานกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษ...     (10 สิงหาคม 2561, 13:19 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบงานสารบรรณของผู้บริหาร...     (7 สิงหาคม 2561, 15:48 น. )
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู      (7 สิงหาคม 2561, 15:46 น. )
สำรวจข้าราชการครูประสงค์ที่จะอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงาน คณะกรร...     (6 สิงหาคม 2561, 19:20 น. )
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖...     (2 สิงหาคม 2561, 17:18 น. )
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒     (2 สิงหาคม 2561, 17:16 น. )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...     (2 สิงหาคม 2561, 16:46 น. )
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1     (2 สิงหาคม 2561, 15:12 น. )
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑     (2 สิงหาคม 2561, 12:18 น. )
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ     (1 สิงหาคม 2561, 16:20 น. )
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2561     (26 กรกฎาคม 2561, 15:33 น. )
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง องค์ประกอบ ตัวชี้วัดและค่าคะแนนในการพิจารณาจัดบุคลากรทางก...     (24 กรกฎาคม 2561, 17:05 น. )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง...     (24 กรกฎาคม 2561, 13:10 น. )
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ...     (23 กรกฎาคม 2561, 16:44 น. )
การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติย...     (20 กรกฎาคม 2561, 20:59 น. )
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเ...     (18 กรกฎาคม 2561, 14:16 น. )
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารและคุณครู      (17 กรกฎาคม 2561, 09:52 น. )
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศ...     (17 กรกฎาคม 2561, 09:50 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”     (16 กรกฎาคม 2561, 18:05 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1