รายงานข้อมูลจำนวนบุคลากร สพป.ศรีสะเกษเขต 3

จำนวนบุคลากร สพป.ศรีสะเกษเขต 3 จำแนกตามเพศ

# รายการ
จำนวน
1. ชาย
758
2. หญิง
1,301
รวม
2,059

จำนวนบุคลากร สพป.ศรีสะเกษเขต 3 จำแนกวิทยฐานะ

# รายการ
จำนวน
1. ไม่มีวิทยฐานะ
516
2. ชำนาญการ
233
3. ชำนาญการพิเศษ
1,308
4. เชี่ยวชาญ
2
รวม
2,059

จำนวนบุคลากร สพป.ศรีสะเกษเขต 3 จำแนกตาม กลุ่ม กพศ.

# กลุ่ม กพศ.
จำนวน
1 สพป.ศก 3 : สพป.ศรีสะเกษเขต 3
58
2 กพศ. 1 : เมืองขุขันธ์
113
3 กพศ. 2 : โคกเพชรดองกำเม็ด
87
4 กพศ. 3 : ใจดีห้วยสำราญ
68
5 กพศ. 4 : สะเดาใหญ่ตาอุดศรีตระกูล
106
6 กพศ. 5 : หัวเสือสำโรงตาเจ็น
76
7 กพศ. 6 : โสนห้วยใต้
113
8 กพศ. 7 : ทับทิมสยาม
119
9 กพศ. 8 : ตะเคียนลมศักดิ์
68
10 กพศ. 9 : จะกง-กฤษณา
89
11 กพศ. 10 : กันทราศรีปราสาท
134
12 กพศ. 11 : พิมาย
66
13 กพศ. 12 : ตูมสวาย
51
14 กพศ. 13 : หนองเชียงทูนสำโรงปราสาท
111
15 กพศ. 14 : สมอโพธิ์ศรี
73
16 กพศ. 15 : กู่ดู่
108
17 กพศ. 16 : ไพรบึง
88
18 กพศ. 17 : สำโรงพลัน
81
19 กพศ. 18 : ดินแดงโนนปูน
58
20 กพศ. 19 : ปราสาทเยอสุขสวัสดิ์
61
21 กพศ. 20 : ห้วยตึ๊กชู
74
22 กพศ. 21 : ละลมห้วยตามอญ
89
23 กพศ. 22 : เขื่อนห้วยศาลา
88
24 กพศ. 23 : ภูสิงห์ชายขอบ
80
รวม
2,059