รายงานข้อมูลจำนวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561)

จำนวนบุคลากร สพป.ศรีสะเกษเขต 3 จำแนกตามเพศ

# รายการ
จำนวน
1. ชาย
716
2. หญิง
1,380
รวม
2,096

จำนวนบุคลากร สพป.ศรีสะเกษเขต 3 จำแนกวิทยฐานะ

# รายการ
จำนวน
1. ไม่มีวิทยฐานะ
614
2. ชำนาญการ
262
3. ชำนาญการพิเศษ
1,218
4. เชี่ยวชาญ
2
รวม
2,096

จำนวนบุคลากร สพป.ศรีสะเกษเขต 3 จำแนกตาม กลุ่ม กพศ.

# กลุ่ม กพศ.
จำนวน
1 สพป.ศก 3 : สพป.ศรีสะเกษเขต 3
44
2 กพศ. 1 : เมืองขุขันธ์
119
3 กพศ. 2 : โคกเพชรดองกำเม็ด
85
4 กพศ. 3 : ใจดีห้วยสำราญ
69
5 กพศ. 4 : สะเดาใหญ่ตาอุดศรีตระกูล
103
6 กพศ. 5 : หัวเสือสำโรงตาเจ็น
76
7 กพศ. 6 : โสนห้วยใต้
116
8 กพศ. 7 : ทับทิมสยาม
129
9 กพศ. 8 : ตะเคียนลมศักดิ์
65
10 กพศ. 9 : จะกง-กฤษณา
91
11 กพศ. 10 : กันทราศรีปราสาท
141
12 กพศ. 11 : พิมาย
68
13 กพศ. 12 : ตูมสวาย
55
14 กพศ. 13 : หนองเชียงทูนสำโรงปราสาท
113
15 กพศ. 14 : สมอโพธิ์ศรี
75
16 กพศ. 15 : กู่ดู่
107
17 กพศ. 16 : ไพรบึง
95
18 กพศ. 17 : สำโรงพลัน
77
19 กพศ. 18 : ดินแดงโนนปูน
57
20 กพศ. 19 : ปราสาทเยอสุขสวัสดิ์
55
21 กพศ. 20 : ห้วยตึ๊กชู
76
22 กพศ. 21 : ละลมห้วยตามอญ
90
23 กพศ. 22 : เขื่อนห้วยศาลา
94
24 กพศ. 23 : ภูสิงห์ชายขอบ
96
รวม
2,096